KAM Z ODPADNIMI ZDRAVILI?

Kam z odpadnimi zdravili?

Odpadna zdravila ne sodijo med običajne gospodinjske odpadke, saj so nevarna tako za ljudi kot okolje.

DOBRO JE VEDETI …

  • Pred škodljivimi posledicami odpadnih zdravil se najučinkoviteje zavarujemo tako, da čim bolj zmanjšamo količino neporabljenih zdravil.
  • Čeprav v lekarno vrnete originalno zaprta zdravila, ki še niso bila načeta, teh zdravil ne bomo izdali drugemu pacientu. Ko zdravilo zapusti lekarno, se izgubi sledljivost takšnega zdravila in lekarna ne more več zagotavljati kakovosti tega zdravila, zato je vprašljiva njegova varnosti in učinkovitost. 
  • Že majhne količine nepravilno odvrženih in uničenih odpadnih zdravil lahko povzročijo veliko škodo v naravi.

POMEMBNO OPOZORILO:

Skladno z uredbo o ravnanju z odpadnimi zdravili v lekarni ni dovoljeno odlagati odpadnih radiofarmacevtskih izdelkov in odpadnih zdravil iz krvi in plazme!

VARNO ODLAGANJE ODPADNIH ZDRAVIL

Odpadna zdravila ne sodijo med običajne gospodinjske odpadke, saj so nevarna tako za ljudi kot okolje. Skladno z Uredbo o ravnanju z odpadnimi zdravili neuporabna zdravila lahko oddate tudi v lekarni, kjer smo organizirali varno ločeno zbiranje odpadnih zdravil. Poleg lekarne lahko odpadna zdravila prepustite tudi izvajalcu javne službe v zbirnih centrih ali premičnih zbiralnicah, v specializiranih prodajalnah v posebnih zabojnikih in zbiralcu odpadnih zdravil ob kampanjah.

ODLAGANJE ODPADNIH ZDRAVIL V LEKARNI

Prosimo, pomagajte nam kar najbolje poskrbeti za varnost zaposlenih v lekarni, vseh obiskovalcev lekarne in okolja. Zato najprej natančno preberite in odgovorite na spodnja vprašanja. Če ste na katerega od teh odgovorili z »NE«, na to prosim opozorite lekarniškega farmacevta preden boste oddali odpadna zdravila.

Preden oddate odpadna zdravila v lekarni, prosimo odgovorite na spodnja vprašanja:

Ali so med odpadnimi zdravili, ki ste jih prinesli v lekarno, res samo zdravila? DA / NE

Ali so med odpadnimi zdravili, ki ste jih prinesli v lekarno, zdravila v obliki praškov ali tekočin res samo v originalno zaprti in nepoškodovani embalaži? DA / NE

Ali ste prepričani, da v vaši vrečki/ paketu odpadnih zdravil ni medicinskih igel (injekcij) ali drugih ostrih predmetov? DA / NE

Ali ste prepričani, da v vaši vrečki/ paketu odpadnih zdravil ni nič takšnega, kar bi lahko ogrozilo zdravje in varnost zaposlenih v lekarni? DA / NE

_______________________________

Odpadna zdravila, ki jih sprejemamo v lekarni:

  • Odpadna zdravila v trdnem stanju (npr. tablete, kapsule,svečke), ki so zaprta v originalni, nepoškodovani in čisti embalaži – ni pa nujno, da so takšna zdravila še originalno zaprta.
  • Odpadna zdravila v obliki praškov ali tekočin (npr. praški, posipala, kreme, sirupi, kapljice), ki so originalno zaprta v nepoškodovani in čisti embalaži, in še niso bila odprta, pretrgana ali kako drugače spremenjena.

Prosimo vas, da predhodno odstranite ovojnino, ki ni neposredno v stiku z zdravilom in v zabojnik odvržete samo zdravila s stično ovojnino!

V lekarno ne prinašajte izdelkov, ki sodijo med običajne komunalne gospodinjske odpadke!

Zaradi varnosti zaposlenih in obiskovalcev v lekarni ter varovanja okolja v lekarni ne sprejemamo:

  • injekcij in drugih ostrih predmetov,
  • medicinsko tehničnih pripomočkov,
  • kemikalij!